neoneo 03

— 2013.10

neoneo_03_MG_2473neoneo_03_MG_2476neoneo_03_MG_2478neoneo_03_MG_2483neoneo_03_MG_2490neoneo_03_MG_2492neoneo_03_MG_2498neoneo_03_MG_2499neoneo_03_MG_2503neoneo_03_MG_2505neoneo_03_MG_2474
2013.10/client: neoneo
cover illustration: kanako shirao
title logo: tobufune